NL FR EN

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Wij nodigen u uit om een Globaal Medisch Dossier te openen bij de arts van uw keuze. Door dit initiatief vertrouwt u het beheer van uw medische gegevens aan de huisarts van uw keuze toe. De medische informatie blijft gecentraliseerd en wordt optimaal gebruikt bij verwijzing naar een specialist of bij het uitvoeren van bijkomende onderzoeken.

De procedure is kosteloos en u geniet van een verhoogde terugbetaling voor de raadplegingen in het cabinet.

Vanzelfsprekend staat het u vrij andere artsen te raadplegen of u in een andere huisartsenpraktijk in te schrijven.

Waarschuw de specialisten die u raadpleegt dat u een GMD heeft zodat zij uw resultaten naar de huisarts zenden.

Honoraria

De artsen staan niet onder verdrag met de ziekenfondsen en er is dus geen tariefovereenkomst tussen de artsen en de overheid. De honoraria kunnen dus verschillen ten opzichte van de consultatie-tarieven die aangegeven worden door het RIZIV. Een normale consultatie op het kabinet zal u 38,5 euros kosten vanaf 01/01/2024.


In geval van afwezigheid of annulering van de afspraak in de laatste 12 uren mag de arts een vergoeding vragen van 15 euros, te betalen per rekening of gedurende de volgende consultatie.


De eerste raadpleging met een nieuwe patiënt vraagt meer tijd en zal 55 euros kosten.


Betaling via cash, banconcact of mobiele app is mogelijk.


Patiënten met een BIM-of OMNIO-statuut  betalen enkel het remgeld aan de artsen. Het ziekenfonds past het verschil bij (Derdebetalingsregel).

Bloedafname

Geen patiënt bij ons ? U kan toch u bloed laten nemen in ons praktijk drie keer per week (ma-woe-vrij). We sturen ze naar de labo IBC. Neem contact op met ons secretariaat voor een afspraak.

Gezondheidsnetwerk (HUB)

Een HUB is een regionaal uitwisselingsnetwerk waar huisartsen en specialisten onderling en op een beveiligde wijze gezondheidsgegevens elektronisch kunnen delen. Dit zowel in een ziekenhuis als in een privé-praktijk.
Het federale platform eHealth wordt gebruikt als METAHUB. Het verbindt alle netwerken zodat zorgverleners de beschikbare documenten over een patiënt kunnen raadplegen, ongeacht waar ze opgeslagen zijn.

Het beheert de beveiliging via een login met je eID-kaart. Patiënten kunnen hun geïnformeerde toestemming geven via de huisarts door middel van zijn patiëntensoftware.

Sumehr, ook samenvattend gezondheidsdossier genoemd, staat voor SUMmarized Electronic Healt Record. Het geeft een actueel gezondheidsbeeld van de patiënt en kan door elke arts worden aangemaakt. Vaak is het de GMD-houdende huisarts die dit doet voor zijn patiënt. Elke patiënt kan zijn arts vragen een sumehr op te stellen en samen de inhoud te bepalen.

Voor verdere informatie bezoek de online platformen www.patientconsent.be of www.brusselshealthnetwork.be. In de wachtzaal vindt u ook folders met inlichtingen.

Huisbezoeken 

Het kabinet is de meest geschikte plaats om u te helpen. Al de informatie betreffende uw gezondheidstoestand en het aangepaste materiaal zijn onmiddellijk beschikbaar. De huisbezoeken worden strikt voorbehouden voor personen die zich niet kunnen verplaatsen (bedlegerigheid, locomotorische moeilijkheden, onmogelijkheid om het huis te verlaten, bejaarden in rust- en verzorgingsinstellingen, …). De huisbezoeken worden per telefoon vóór 10u 's ochtends aangevraagd.

Voorschriften

Normaal gezien leveren de artsen voldoende voorschriften voor uw chronische behandeling. Let erop dat u over voldoende medicatie beschikt tot het volgende geplande onderzoek. Uitzonderlijk kan een dringend voorschrift afgeleverd worden via het prikbord in de wachtzaal na een termijn van 24 uur.
De artsen houden zich het recht u te vragen op afspraak te komen om uw behandeling voor te schrijven indien ze het nodig vinden. De RIZIV voorziet een code met terugbetaling van 3 euros voor een medisch advies die door de arts rechtrstreeks aan de mutualiteit kan aangevraagd worden indien nodig. 

Sportattesten worden slechts op raadpleging afgeleverd.

Attesten

Op ziekteattesten verklaren we dat we u onderzocht hebben. Dat moeten we uiteraard ook doen, we leveren geen certificaten zonder u gezien te hebben.
Dit geldt ook voor de sportattesten  !