NL FR

Afspraken


Telefonische afspraken worden bij voorkeur ‘s morgens gemaakt op het nummer 02/731.40.73 via het telesecretariaat. De secretaressen zij ter uwe beschikking 's morgens van 8 tot 12uur en 's namiddags van 14 tot 18 uur, behalve vrijdag tot 17 uur. 

U kan ook een afspraak vastleggen op ieder moment via de website van de praktijk www.gpwo.be.


Denk eraan om kleefzegels van uw ziekenfonds mee te brengen op raadpleging. Ze zijn nuttig bij elke afname (bloed, urine, uitstrijkje,…) en voor de derdebetalingsregel.

Uw identiteitskaart wordt vereist bij de eerste raadpleging om uw gegevens op te nemen of wanneer u een geïnformeerde toestemming geeft.Huisbezoeken


Het kabinet is de meest geschikte plaats om u te helpen. Al de informatie betreffende uw gezondheidstoestand en het aangepaste materiaal zijn onmiddellijk beschikbaar. De huisbezoeken worden strikt voorbehouden voor de personen die zich niet kunnen verplaatsen (bedlegerigheid, locomotorische moeilijkheden, onmogelijkheid om het huis te verlaten, bejaarden in rust- en verzorgingsinstellingen, …). De huisbezoeken worden slechts per telefoon vóór 10 uur 's morgens aangevraagd.

  

Wachtdienst

Tijdens de week vanaf 19u tot de volgende ochtend 7u, tijdens het weekend en de feestdagen kan u beroep doen op de plaatselijke wachtdienst Mediwok (huisartsenorganisatie van Wezembeek-Oppem en Kraainem). Daarvoor gebruikt u het centraal oproepnummer : 0900/69.004.

De inwoners van de 19 gemeenten van Brussel mogen beroep doen op de Brusselse Wachtdienst (GBBW) op het nummer : 02/201.22.22 of op het nummer van SOS Médecins : 02/513.02.02


U mag ook rechtstreeks naar de Huisartsen Wachtpost (HWP) gaan, een vaste wachtpost tegenover de spoeddienst van Les Cliniques Universtaires St Luc (Hippocrateslaan 10 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe),  02/762.82.21Telefoon


Medische inlichtingen of uitslagen van bepaalde bijkomende onderzoeken worden meegedeeld tijdens de telefonische spreekuren. Op die precieze momenten wordt de arts niet gestoord tijdens de consultatie van een ander patiënt en kan hij meer tijd besteden om u te woord te staan.

Dr Olivia De Smedt en Dr Jean-Marc Hanssens: van 14 tot 15u alle dagen behalve op vrijdagVakbekwaamheden


De artsen zijn gevormd tot het verwezenlijken van bloedproeven, electrokardiogrammen, wondhechtingen, kinder- en zuigelingsonderzoeken, inentingen, gynaecologische uitstrijkjes, kleine heelkunde zoals het verwijderen van wratten, en palliatieve zorgen.

Dokter De Smedt houdt ook consultaties van sportsgeneeskunde en kan ook intra-articulaire infiltraties toedienen.Voorschriften


Normaal gezien leveren de artsen voldoende voorschriften voor uw chronische behandeling. Let erop dat u over voldoende medicatie beschikt tot het volgende geplande onderzoek. Uitzonderlijk kan een dringend voorschrift afgeleverd worden via het prikbord in de wachtzaal na een termijn van 24 uur.
De artsen houden zich het recht u te vragen op afspraak te komen om uw behandeling voor te schrijven indien ze het nodig vinden. De RIZIV voorziet een code met terugbetaling van 3 euros voor een medisch advies die door de arts rechtrstreeks aan de mutualiteit kan aangevraagd worden indien nodig. 

Sportattesten worden slechts op raadpleging afgeleverd.Globaal medisch dossier (GMD)


Wij nodigen u uit om een Globaal Medisch Dossier te openen op het cabinet bij de arts van uw keuze. Deze mogelijkheid wordt reeds sinds meerdere jaren geboden maar blijft te weinig aangewend want meestal onbekend. Door dit initiatief vertrouwt u het beheer van uw medische gegevens aan de huisarts van uw keuze toe. De medische informatie blijft gecentraliseerd en wordt optimaal gebruikt bij verwijzing naar de specialist of bij het uitvoeren van bijkomende onderzoeken.

De procedure is kosteloos en u geniet van een verhoogde terugbetaling voor de raadplegingen in het cabinet.

Vanzelfsprekend staat het u vrij verder andere artsen te raadplegen of u in een andere huisartsenpraktijk in te schrijven.

Waarschuw de specialisten die u raadpleegt dat u een GMD heeft zodat zij uw resultaten naar de huisarts zenden.Gezondheidsnetwerk (HUB)Een HUB is een regionaal uitwisselingsnetwerk waar huisartsen en specialisten onderling en op een beveiligde wijze gezondheidsgegevens elektronisch kunnen delen. Dit zowel in een ziekenhuis als in een privé-praktijk.
Het federale platform eHealth wordt gebruikt als METAHUB. Het verbindt alle netwerken zodat zorgverleners de beschikbare documenten over een patiënt kunnen raadplegen, ongeacht waar ze opgeslagen zijn.

Het beheert de beveiliging via een login met je eID-kaart. Patiënten kunnen hun geïnformeerde toestemming geven via de huisarts door middel van zijn patiëntensoftware.

Sumehr, ook samenvattend gezondheidsdossier genoemd, staat voor SUMmarized Electronic Healt Record. Het geeft een actueel gezondheidsbeeld van de patiënt en kan door elke arts worden aangemaakt. Vaak is het de GMD-houdende huisarts die dit doet voor zijn patiënt. Elke patiënt kan zijn arts vragen een sumehr op te stellen en samen de inhoud te bepalen.

Voor verdere informatie bezoek de online platformen www.patientconsent.be of www.brusselshealthnetwork.be. On de wachtzaal vindt u ook folders met inlichtingen.Honoraria


De artsen staan niet onder verdrag met de ziekenfondsen en er is dus geen tariefovereenkomst tussen de artsen en de overheid. De honoraria mogen dus verhoogd zijn ten opzichte van de consultatie-tarieven die aangegeven worden door de RIZIV. Een normale consultatie op het kabinet zal u 30 euro’s kosten. De artsen beschikken over een bancontact om de betaling per kaart toe te laten.
Patiënten met een BIM-of OMNIO-statuut moeten een kleefzegel meebrengen en betalen enkel het remgeld aan de artsen. De ziekenfonds past het verschil bij (Derdebetalingsregel).